Зимни празници в група "Синчец"

 
 
Декември -пълен е с празници безброй.
Дядо Коледа с чувал голям дойде и той.
И награда за неуморните ръчички
от конкурс грамота получихме ние всички.
За своето старание и отлично представяне в конкурси през месец декември 2017 година децата от група " Синчец" получиха заслужени награди и благодарности.
 
 
Категория: група " Синчец"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил