„Светлина и Дух“

 

На  03.02.2015 година децата от група „Лъвчета” при ОДЗ „Слънце” посетиха художествена галерия Владимир Димитров – Майстора“ град Кюстендил.

Децата видяха  първата мултимедийна изложба, посветена на Владимир Димитров–Майстора.

 

 

Проектът е иновативен за България и по същество е изложба от съвършено нов тип, преобръщаща представите ни за експониране на художествени творби в зала. Националният дарителски фонд „13 века България“ успява успешно да реализира проекта и след София  го представя и в други градове на страната.

 

 

 

С посещението си в галерията малките възпитаници на ОДЗ „ Слънце“ видяха първата мултимедийна изложба, посветена на Владимир Димитров–Майстора – „Светлина и Дух“.

 

 

Емблематични, но така също и по-малко познати творби на Майстора – рисунки, платна, скици, графики, автопортрети, се представят с помощта на високотехнологичен софтуер и „оживяват“ в огромни полиекрани пред зрителя в залата, завъртат се в една визуална феерия със собствена хореография, в симфония от цвят, звук и светлина.

Малките възпитаници на ОДЗ „ Слънце“ бяха силно впечатлени от мултимедийна презентация с картините на Владимир Димитров – Майстора . В нея са представени  най-често ползваните цветове от Майстора. Цветовете в картините на Владимир Димитров са по правило високочестотни (от силно искрящи жълто-оранжеви до едва доловими нежни нюанси на синьо-виолетовото, наредени един до друг най-често по законите на цветния спектър, т.е. дъгата).

 

Наред със запознаването с  творчеството на Майстора за децата имаше и урок по цветове.

 

 

Децата с интерес наблюдаваха прекрасните фотосеанси на картините, които бяха илюстрирани и обогатени с различни многобройни нюанси, движения и цветови съчетания.

Това обогати познанията им и децата се запознаха с иновативна техника – мултимедия, която в бъдеще ще бъде много полезна за придобиване на  нови знания.

 

Категория: група " Лъвчета"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил