„ Когато станем 100 000 ще посадим гора”.

През месец април 2017 година децата от група „Лъвчета” при ДГ „Слънце” гр. Кюстендил заедно със своите родители с радост участваха в инициативата на Национална залесителна кампания „ Пролет 2017” - „ Когато станем 100 000 ще посадим гора”.

Те засадиха в двора на детската градина млади дръвчета, които са награда за децата за участието им в играта „Хиляди дървета за децата на България”.

Преди засаждането на децата им бяха разяснени начините на засаждане на дърветата, отглеждането им и ползата от тях. Те обещаха да бъдат грижовни стопани, редовно да ги поливат и пазят.

Категория: група " Лъвчета"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил