Пролетна радост

Слънчо пак огря земята.
Вятърко разсмя листата.
Птичка литна в небесата.
Затанцуваха цветята.
Всичко мигом се събуди.
Пърхат нежни пеперуди.
Ромоли поточе бистро,
а небето е лъчисто.

Когато Мечо се събуди от зимен сън ще се зарадва, че има много малки приятели.Тоса са децата от група " Лъвчета".
 
   
Категория: група " Лъвчета"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил