Забавно ни е винаги на всички

В група "Синчец" се организират допълнителни форми на педагогическо взаимодействи , съобразно потребностите и интересите  на децата.Накратко ги описваме със стихчето:
 
 
Животните обичаме.
край тях с усмивка тичаме.
За да ни е весело в детската градина,
разходки ,цирк, театър нека има.
Експерименти правим най-различни,
 забавно ни е винаги на всички.
 
 
Категория: група " Синчец"

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил