Медицински сестри : Марите Манчева

                                               Веска Сахатчийска 

          Помощник възпитател: Снежина Костадинова

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил