След сутрешната кратка мъгла, Слънчо пак огря и ни подкани- със своята усмивка кротка: - Хайде, днес "Пчелички", на разходка!
 На разходка в първите слънчеви дни на месец февруари 2018 година в лесопарк " Хисарлъка".
 
 

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил