Учители: Анелия Станковска

                           Василена Николова       

          Помощник възпитател: Татяна Белева


Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил