Децата от ОДЗ „Слънце” учиха чужденци на български хора

Децата от подготвителната група на ОДЗ „Слънце” посрещнаха с ръченица и право хоро 11-те гости от различни училища на градове в Италия, Франция, Естония и Турция, които посетиха Кюстендил по проекта “Фолклорът – европейски междукултурен мост” , който се осъществява от Обединено детско заведение „Слънце” съвместно с ТФ „Партньори” по секторна програма Коменски „Учене през целия живот” към Центъра за развитие на човешките ресурси .
Чуждестранните гости бяха очаровани от домакините, които спазиха и стария български обичай, с който предците ни са посрещали своите гости, а именно поднасянето на хляб и сол. В случая посрещането бе съчетано и със звуците на песен от репертоара на голямата българска народна певица Валя Балканска.
По време на визитата си в Кюстендил чуждестраните и българските партньори по проекта уточниха последващи визити и разменни материали, като идеята е всяка страна да представи красотата и обаянието на своя фолклор и да научи повече за фолклора на страните участнички в проекта. „Намерението ни е да събудим интереса у децата към културата на всички народи.

Фолклорът- мост между ОДЗ "Слънце" и Турция
Десет  представители на ОДЗ „Слънце"- Кюстендил посетиха Турция, като целта бе запознаване с традиционни образователни практики в южната ни съседка.
Работната визита бе от 8- 12 юли т,г., като част от проекта "Фолклорът- Европейски междукултурен мост".
Кюстендилските деца, представители  от ОДЗ " Слънце" посетиха скаутски лагер, където се запознаха с работата на децата, присъстваха на много изяви и подготвени представления от учениците, свързани с местния фолклор, история и творчество.     Членовете на педагофическия колектив, участници във визитата имаха възможност да се запознаят с турската образователна система, да почерпят опит и добри идеи.  Програмата включваше посещения в  Сома, Измир и Бергама.

Групите на детска градина "Слънце" - Кюстендил